A tanúsítvánnyal kapcsolatos alapvető információk

Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány beszerzése

A 176/2008 Korm. rendeletnek megfelelően kötelező az energetikai tanúsítványt elkészíttetni:

a) új épület építése;

b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

bb) bérbeadása;

c) 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén."

Minta energetikai tanúsítvány BB besrolással

Mit tartalmaz a tanúsítvány?

Mennyibe kerül?

A piaci árak igen változatosak, a jogszabály a maximálisan elkérhető díjakat sorolja fel, és rögzíti, hogy tételesen elkészített számlát kell adni a szolgáltatásról. Nézze meg ártáblázatunkat!

Mennyi idő alatt készül el?

Átlagos méretű lakás esetén 2-4 munkanapra van szükségünk az elkészítéséhez, a helyszíni szemlétől számítva. Az átadás határidejét és módját a megrendeléskor egyeztetjük a megrendelővel.

Energetikai tanúsítvány már hirdetéshez is szükséges?

Nem kötelezően. Az előírás úgy fogalmaz, hogy a hirdetésben fel kell tüntetni a besorolási kategóriát, amennyiben az energetikai tanúsítvány rendelkezésre áll.

Építészeti tervrajzokra szükség van-e az elkészítéséhez?

Nincs. Ha nem állnak rendelkezésre tervdokumentumok, akkor fel kell mérnünk a lakás alaprajzát, határoló szerkezeteit, de ezt a munkát a díjaink tartalmazzák. Új épületek esetén (a használatbavételhez) a teljes építészeti tervdokumentáció és a felelős műszaki vezető nyilatkozata is szükséges a munkához.

A földhivatali eljárásban milyen szerepet tölt be?

A földhivatal nem kéri a tanúsítványokat, ugyanis külön törvény rendelkezik a hivatal által kérhető, és az átíráshoz szükséges dokumentumokról, és ezek között nem szerepel az energetikai tanúsítvány. Azonban a szerződés tartalmi részét ellenőrizheti, többek között azt, hogy a tanúsítást igazoló nyilatkozat szerepel-e a szerződésben.

A tanúsítvány kötelező. Mi történhet, ha mégsem készíttetem el?

Ha tulajdonosként nem készíttetünk energetikai tanúsítványt, azzal szabálysértést követünk el. Általánosan a szabálysértés 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ettől kellemetlenebb helyzet állhat elő, ha a lakás eladásra kerül a tanúsítvány nélkül, és az új tulajdonos elégedetlen a rezsiköltségekkel, és esetleg úgy dönt, hogy ezt számon kéri rajtunk, könnyen jogi vita kerekedhet az ügyből. Természetesen előfordulhat, hogy semmilyen következménye nem lesz a mulasztásnak. Javasoljuk a tulajdonosoknak, hogy konzultáljanak a vevő ügyvédjével a kérdésben!

A rendelet azt mondja ki, hogy az alábbi tartalmat szerepeltetni kell minden adásvételi szerződésben:

"Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

a) annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

b) a tanúsítvány azonosító kódját, és

c) a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette."

Mikor nem kell energetikai tanúsítást végeztetni?

Valamint az alábbi épülettípusok és jellemzők esetén: